Code du cours LauZ5111

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe120

Nombre de conferences32

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

Date de l'approbation du cours28.11.2011

Auteur du cours

author

Juris Priekulis

Manuels

1. Priekulis J. Lopkopības mehanizācija. Jelgava: LLU, 2008. 355 lpp.
2. Pankovs J., Ivanovs S., Viesturs D. Zāles lopbarības sagatavošanas tehnoloģijas un mašīnas. Ulbroka: LLU Ulbrokas zinātnes centrs, 2004. 125 lpp
3. Laurs A., Priekulis J. Mūsdienīga piena ražošana. Rīga: LLU Ulbrokas zinātnes centrs, 2001. 345 lpp.
4. Priekulis J. Moderna piena ražošanas ferma: tehnoloģija, tehnika, apsaimniekošana. Jelgava: LLU, 2012. 240 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Priekulis J., Gulbis N. Lopbarības izdales roboti. Jelgava: LLU, 2008. 35 lpp.
2. Liellopu un cūku mītnes: tehnoloģija un aprīkošana. J. Priekuļa red. Jelgava : [b.i.], 2008 2003. 198 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
2. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.