Код курса LauZ5111

Кредитные пункты 3

Общее количество часов120

Kоличество часов лекций32

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Дата утвеждения курса28.11.2011

Разработчик курса

author

Juris Priekulis

Учебная литературa

1. Priekulis J. Lopkopības mehanizācija. Jelgava: LLU, 2008. 355 lpp.
2. Pankovs J., Ivanovs S., Viesturs D. Zāles lopbarības sagatavošanas tehnoloģijas un mašīnas. Ulbroka: LLU Ulbrokas zinātnes centrs, 2004. 125 lpp
3. Laurs A., Priekulis J. Mūsdienīga piena ražošana. Rīga: LLU Ulbrokas zinātnes centrs, 2001. 345 lpp.
4. Priekulis J. Moderna piena ražošanas ferma: tehnoloģija, tehnika, apsaimniekošana. Jelgava: LLU, 2012. 240 lpp.

Дополнительная литература

1. Priekulis J., Gulbis N. Lopbarības izdales roboti. Jelgava: LLU, 2008. 35 lpp.
2. Liellopu un cūku mītnes: tehnoloģija un aprīkošana. J. Priekuļa red. Jelgava : [b.i.], 2008 2003. 198 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
2. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.