Kurs-Code LauZ4263

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Vorlesungen (Stundenzahl)24

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge24

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)72

Bestätigt am (Datum)26.02.2019

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Lilija Degola

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Liellopu un cūku mītnes: tehnoloģija un aprīkošana. Z. Bērziņa, D. Kairiša, A. Laurs, J. Priekulis, S. Štrausa, A. Veģe. Zemkopības ministrija, Rīga, 2003, 96.-186. lpp. 2. Ilsters A. Aprīkojums un izmaksas cūkkopībā. Rīga: LLU. Ulbrokas Zinātnes centrs, 2001. 171 lpp. 3. NRC. (2012) Nutrient requirements of swine. 11th rev.ed. Washington: The National Academies Press, 2012. 400 p. https://www.nap.edu/catalog/13298/nutrient-requirements-of-swine-eleventh-revised-edition 4. Patience J.F., Thacker P.A., de Lange C.F.M. Swine nutrition guide. 2nd edition. Canada: Prairie Swine Centre Inc., 1995. 274 p. http://www.prairieswine.com/publications-psc/pdf-sng/PREFACE.PDF

Weiterfuhrende Literatur

Ciltsdarba programma Latvijā audzētajām cūku šķirnēm [tiešsaiste] [skatīts 01.03.2019.] Pieejams: http://www.ccc.lv/docs/ciltsdarba_new.pdf

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Saimnieks LV. Rīga : TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
2. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.