Код курса LauZ4263

Кредитные пункты 4.50

Общее количество часов120

Kоличество часов лекций24

Kоличество часов семинаров и практических занятий24

Количество часов самостоятельной работы студента72

Дата утвеждения курса26.02.2019

Разработчик курса

author

Lilija Degola

Предыдущая версия курса

LauZB019 [GLAUB019]

Учебная литературa

1. Liellopu un cūku mītnes: tehnoloģija un aprīkošana. Z. Bērziņa, D. Kairiša, A. Laurs, J. Priekulis, S. Štrausa, A. Veģe. Zemkopības ministrija, Rīga, 2003, 96.-186. lpp. 2. Ilsters A. Aprīkojums un izmaksas cūkkopībā. Rīga: LLU. Ulbrokas Zinātnes centrs, 2001. 171 lpp. 3. NRC. (2012) Nutrient requirements of swine. 11th rev.ed. Washington: The National Academies Press, 2012. 400 p. https://www.nap.edu/catalog/13298/nutrient-requirements-of-swine-eleventh-revised-edition 4. Patience J.F., Thacker P.A., de Lange C.F.M. Swine nutrition guide. 2nd edition. Canada: Prairie Swine Centre Inc., 1995. 274 p. http://www.prairieswine.com/publications-psc/pdf-sng/PREFACE.PDF

Дополнительная литература

Ciltsdarba programma Latvijā audzētajām cūku šķirnēm [tiešsaiste] [skatīts 01.03.2019.] Pieejams: http://www.ccc.lv/docs/ciltsdarba_new.pdf

Периодика и другие источники информации

1. Saimnieks LV. Rīga : TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
2. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.