Kurs-Code LauZ4234

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49

Bestätigt am (Datum)16.03.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Juris Priekulis

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Liellopu un cūku mītnes: tehnoloģija un aprīkošana / J.Priekuļa red. Rīga: Poligrāfists, 2003. 198 lpp.
2. Piena lopkopība. Rokasgrāmata / A.Jemeļjanova red. Sigulda: Jumi, 2001. 191 lpp.
3. Priekulis J. Lopkopības mehanizācija. Jelgava: LLU, 2008. 355 lpp.

4. Kellems R. Livestock feeds and feeding. New Jersey: Prentice Hale. 1998. 573 p.

Weiterfuhrende Literatur

1. Ilsters A. Aprīkojums un izmaksas cūkkopībā. Rīga: LLU Ulbrokas zinātnes centrs, 2001. 171 lpp.
2. Laurs A., Priekulis J. Mūsdienīga piena ražošana. Rīga: LLU Ulbrokas zinātnes centrs, 2001. 344 lpp.

3. Poikalainen V. Piima tootmine. Tartu: EMÜ Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse institut, 2006. 448 p.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Žurnāls Agro Tops. Pieejams:https://www.la.lv/agrotops
2. Žurnāls Saimnieks LV. Pieejams: http://www.saimnieks.lv

3. Lopkopība. Pieejams: http://llkc.lv/lv/nozares/lopkopiba/pakalpojumi