Код курса LauZ4234

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса16.03.2011

Разработчик курса

author

Juris Priekulis

Учебная литературa

1. Liellopu un cūku mītnes: tehnoloģija un aprīkošana / J.Priekuļa red. Rīga: Poligrāfists, 2003. 198 lpp.
2. Piena lopkopība. Rokasgrāmata / A.Jemeļjanova red. Sigulda: Jumi, 2001. 191 lpp.
3. Priekulis J. Lopkopības mehanizācija. Jelgava: LLU, 2008. 355 lpp.

4. Kellems R. Livestock feeds and feeding. New Jersey: Prentice Hale. 1998. 573 p.

Дополнительная литература

1. Ilsters A. Aprīkojums un izmaksas cūkkopībā. Rīga: LLU Ulbrokas zinātnes centrs, 2001. 171 lpp.
2. Laurs A., Priekulis J. Mūsdienīga piena ražošana. Rīga: LLU Ulbrokas zinātnes centrs, 2001. 344 lpp.

3. Poikalainen V. Piima tootmine. Tartu: EMÜ Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse institut, 2006. 448 p.

Периодика и другие источники информации

1. Žurnāls Agro Tops. Pieejams:https://www.la.lv/agrotops
2. Žurnāls Saimnieks LV. Pieejams: http://www.saimnieks.lv

3. Lopkopība. Pieejams: http://llkc.lv/lv/nozares/lopkopiba/pakalpojumi