Kurs-Code LauZ4228

Kreditpunkte 6

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)162

Vorlesungen (Stundenzahl)28

Arbeit im Labor (Stundenzahl)36

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)98

Bestätigt am (Datum)07.10.2019

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Gunita Bimšteine

Vorkenntnisse

LauZ3170,

LauZ4252,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu saraksts Rīga:VAAD/ik gadus.
2. World Compendium The Pesticide Manual (2006): Ed –in-chief. C.D.S Tomlin, BCPC, 1348p.

3. Turka I. (2003) Pesticīdu lietošana augu aizsardzībā.LLKC,Ozolnieki. 159 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Augkopība. A.Ružas red. Turka I. Sadaļa Augu aizsardzība. Jelgava, 2004. 69-88, 173-181, 190 -196, 242-245 lpp.
2. Labas Lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā. Rīga, LRZM, 2008. 56 lpp.
3. Smidzinātāju rokasgrāmata. Autori: J.Āboltiņš u.c. LLKC. Ozolnieki, 2001. 144 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
2. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.