Kurs-Code LauZ4160

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Vorlesungen (Stundenzahl)24

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge24

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)72

Bestätigt am (Datum)26.02.2019

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Daina Kairiša

author

Lāsma Cielava

Vorkenntnisse

LauZ2052,

LauZ3145,

LauZ3153,

Vete2023,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Piena lopkopība. Rokasgrāmata. Jemeļjanova A. (red.) Sigulda: Sigra, 2001. 191 lpp.
2. Moderna piena ražošanas ferma: tehnoloģija, tehnika, apsaimniekošana. Priekuļa J. (red.) Jelgava: LLU, 2012. 240 lpp.
3. Džeimsone A. Videi draudzīgu gaļas liellopu audzēšana. [tiešsaiste] Rīga: SIA "Gandrs". 2013. 55 lp. [skatīts 10.02.2019.].
Pieejams: http://ldf.lv/sites/default/files/faili/Publikacijas/Gramatas/videi_draudzigu_galas_liellopu_audzesana.pdf
4. Neilands J., Lukstiņa R. Teļu audzēšana. Rīga: Rīgas Paraugtipogrāfija, 1995. 304 lpp.
5. Racionālu piena lopkopības ražošanas modeļu rokasgrāmata. [Tiešsaiste] [skatīts 14.02.2019.]. http://www.laukutikls.lv/racionalu-piena-lopkopibas-razosanas-modelu-rokasgramata
6. Dairy cattle husbandry (2004) [Online tiešsaiste]. Wageningen: Agromisa Foundation. 84 p. [viewed skatīts 14.02.2019.]. http://journeytoforever.org/farm_library/AD14.pdf
7. House J. (2011) A guide to dairy herd management. [Online tiešsaiste]. Meat and Livestock Australia Limited, North Sydney, 73 p. [viewed skatīts 14.02.2019.] Pieejams: http://www.livecorp.com.au/LC/files/3e/3ef9fb39-0c7f-4296-b389-2f55650cd2e9.pdf
8. Kemsley P., Jennings N. (2016). Beef cattle health and husbandry for the NSW North coast. [Online tiešsaiste]. North Coast Local Land Services. 221 p. [viewed skatīts 14.02.2019.]. Pieejams: http://northcoast.lls.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0011/685388/Beef-cattle-health-and-husbandry-for-the-nsw-north-coast.pdf

Weiterfuhrende Literatur

1. Laurs A., Priekulis J. Mūsdienīga piena ražošana. Rīga: LLU Ulbrokas Zinātnes centrs. 2001. 344 lpp.
2. Osītis U. Dzīvnieku ēdināšana kompleksā skatījumā. Jelgava: Ozolnieki. 2004. 363 lpp.
3. Matisāns E., Uzuleņš J. Gaļas šķirnes liellopu nozares attīstība Latvijā. Rīga: LLU Ulbrokas Zinātnes centrs, 2001. 211 lpp.
4. Latvijas Republikas tiesību akti. Likumi. [Tiešsaite]s pakalpojums. [skatīts 20.03.2019.] Pieejams: http://www.likumi.lv
5. Ciltsdarba programmas piena un gaļas šķirņu govkopībā [tiešsaiste] [skatīts 10.02.2019.]. Pieejams: http://www.ldc.gov.lv/lv/likumdosana/nacionala/
6. Animal welfare and beef cattle production systems. [Online tiešsaiste] [viewed skatīts 14.02.2019.]. Pieejams: http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Internationa_Standard_Setting/docs/pdf/A_Update_2012_Chapter_7.9._Beef_cattle.pdf
7. Food Agriculture Organization of the United Nations, and International Dairy Federation. (2011) Guide to good farming practice. [Online tiešsaiste]. Food and Agriculture Organization of the United Nations, International Dairy Federation. (Revised. ed.]. ed., FAO animal production and health guidelines ; 8). Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations. 36 p. [viewed skatīts 14.02.2019.]. Pieejams: http://www.fao.org/3/ba0027e/ba0027e00.pdf
8. Hiemstra, S. J., de Haas, Y., Mki-tanila, A., & Gandini, G. (Eds.). (2010). Local cattle breeds in Europe: Development of policies and strategies for self-sustaining breeds. [Online tiešsaiste]. Wageningen Academic Publishers. 154 p. [viewed skatīts 14.02.2019.]. Pieejams: http://www.regionalcattlebreeds.eu/publications/documents/9789086866977cattlebreeds.pdf
9. European Comission regulations concerning milk and milk products. [Online tiešsaiste]. [viewed skatīts 14.02.2019.]. https://ec.europa.eu/food/animals/animalproducts/milk_en

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Journal of Dairy Science. Published by American Dairy Science Association. ISSN (print): 0022-0302. ISSN (online): 1525-3198. [tiešsaiste] [skatīts 18.03.2019.]. Pieejams : https://www.journalofdairyscience.org/
Pieejams datubāzē arī Science Direct: https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-dairy-science
2. Proceedings of the Baltic animal breeding conference.
3. Agronomy research. [tiešsaiste]. Estonian University of Life Sciences.2003-. ISSN 140 6-894X [skatīts 10.02.2019.] Pieejams: http://agronomy.emu.ee/
4. ScienceDirect database. [[Online tiešsaiste] [viewed skatīts 14.02.2019.]. https://www.sciencedirect.com
5. Zinātniski praktiskās konferences "Līdzsvarota lauksaimniecība" raksti. [tiešsaiste]. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauksaimniecības fakultāte, Latvijas Agronomu biedrība, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija. ISSN 2500-9451. [skatīts 14.02.2019.]. http://llufb.llu.lv
6. Saimnieks. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
7. Agrotops. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.
8. Latvijas lopkopis. Ozolnieki: Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, 2014-