Code du cours LauZ4154

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant49

Date de l'approbation du cours28.10.2011

Auteur du cours

author

Irina Sivicka

Manuels

1. Bimšteine G., Lepse L., Bankina B. Kāpostu, burkānu, sīpolu slimības un to ierobežošanas iespējas, 2014. Jelgava: LLU, 104 lpp.
2. Bražūne E. Tomāti: no stādiem līdz ražai. Rīga: Jumava, 2016. 100 lpp.
3. Gailīte M., Geida A. Gurķi. Rīga: AS “Lauku Avīze”, 2017. 128 lpp.

4. Gailīte M., Klovāne I. Siltumnīcas. Uzbūvē sapņu māju saviem augiem, 2017. Rīga: Latvijas Mediji,

Ouvrages supplémentaires

1. McLeod J. Orgabic Gardening. The A-Z House of Heallthy Gardening. Pry Ltd Random Australia. 608 p.
2. Plīse E. Dārzeņu kaitēkļi. Ozolnieki: LLKC, 2004. 98 lpp.

3. Мамонов, Е. В. Овощные культуры. Москва: ЭКСМО-Пресc, Лик пресс, 2001. 493 с.

Périodiques et d`autres ressources d`information

Interneta resursi, uzņēmumu informatīvie materiāli.
Nozares žurnāli: Dārzs un drava, Dārza pasaule, Profesionālā dārzkopība u.c.
Zinātniskie žurnāli: Agronomy Research, Horticultural Science, Acta Horticulturae u.c.