Код курса LauZ4154

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса28.10.2011

Разработчик курса

author

Irina Sivicka

Учебная литературa

1. Bimšteine G., Lepse L., Bankina B. Kāpostu, burkānu, sīpolu slimības un to ierobežošanas iespējas, 2014. Jelgava: LLU, 104 lpp.
2. Bražūne E. Tomāti: no stādiem līdz ražai. Rīga: Jumava, 2016. 100 lpp.
3. Gailīte M., Geida A. Gurķi. Rīga: AS “Lauku Avīze”, 2017. 128 lpp.

4. Gailīte M., Klovāne I. Siltumnīcas. Uzbūvē sapņu māju saviem augiem, 2017. Rīga: Latvijas Mediji,

Дополнительная литература

1. McLeod J. Orgabic Gardening. The A-Z House of Heallthy Gardening. Pry Ltd Random Australia. 608 p.
2. Plīse E. Dārzeņu kaitēkļi. Ozolnieki: LLKC, 2004. 98 lpp.

3. Мамонов, Е. В. Овощные культуры. Москва: ЭКСМО-Пресc, Лик пресс, 2001. 493 с.

Периодика и другие источники информации

Interneta resursi, uzņēmumu informatīvie materiāli.
Nozares žurnāli: Dārzs un drava, Dārza pasaule, Profesionālā dārzkopība u.c.
Zinātniskie žurnāli: Agronomy Research, Horticultural Science, Acta Horticulturae u.c.