Code du cours LauZ4031

Crédits 4.50

La quantité totale d'heures en classe120

Nombre de conferences16

Nombre des travaux du laboratoire32

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant72

Date de l'approbation du cours22.11.2011

Auteur du cours

author

Jānis Palabinskis

Manuels

Augkopības mehanizācijā
1. Pinnis U.. Kultivatori un dziļirdinātāji. Ulbroka. 2006. – 55 lpp.
2. Vilde A., Ā. Ruciņš, D. Viesturs. Globālās pozicionēšanas tehnoloģijas lauksaimniecībā. LZTI. Jelgava. 2008. – 48 lpp.
3. www.zemniekusaeima.lv – Zemniekiem noderīgas grāmatas: Smidzinātāji 2006; Sējmašīnas 2006; Arkli 2006; Kombaini 2006.
4. Ivanovs S., Lazovska V.. Linu novākšanas un pirmapstrādei sagatavošanas tehnoloģijas un mašīnas. Ulbroka. 2007. - 108 lpp.
5. Pankovs J., Ivanovs S., Viesturs D.. Zāles lopbarības sagatavošanas tehnoloģijas un mašīnas. Ulbroka. 2004. – 125 lpp.
6. Palabinskis J. Organisko mēslu izkliedētāji. Jelgava. 2004. - 64 lpp.
7. Organiskā mēslojuma izkliedēšanas tehnoloģijas / autori: Kalvi Tamm, Raivo Vettik, Peeter Viil, Taavi Võsa, Jānis Kažotnieks. - [Rīga] : Biedrība Zemnieku saeima, [2017] - 31 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm Lasītava - 631.3 ; 18/126 un http://zemniekusaeima.lv/wp-content/uploads/2016/01/Greenagri_Organiska_meslojuma_izkliedesanas_tehnologijas.pdf.
8. Kažotnieks J.. Arkli. Rīga. 2006. – 27 lpp.
9. Pinnis U., Kažotnieks J.. Sējmašīnas. LKIAC, Ozolnieki, 1999, 30 lpp.
10. Smidzinātāju rokasgrāmata. LKIAC, Ozolnieki, 2001, 144 lpp.
11. Skrīvele M.u.c. Intensīvas augļkopības rokasgrāmata. Dobele, 2000, 205.-233. lpp.
12. Profesionālā dārzkopība. APP “Dārzkopības institūts”, pieejams tiešsaistē: http://fruittechcentre.eu/lv/profesionala-darzkopiba
13. E studiju materiāli: www.llu.lv, e-studijas, TF.
14. Graudu pirmapstrāde un uzglabāšana. Lauksaimniecības žurnāla „AgroTops” bibliotēka 2013. - 50 lpp.
15. Advances in Agricultural Machinery and Technologies/ Edited by Guangnan Chen. eBook Published 5 March 2018/Pub. location Boca Raton/Imprint CRC Press/DOI https://doi.org/10.1201/9781351132398, Pages 488 pages/SubjectsEarth Sciences, Engineering & Technology, Environment & Agriculture, pieejams tiešsaitē https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781351132398.
16. Agricultural automation : fundamentals and practices / edited by Qin Zhang and Francis J. Pierce. Boca Raton : CRC Press, Taylor & Francis Group, 2013. xiv, 397 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. ISBN 9781439880579.
17. Precision agriculture technology for crop farming / edited by Qin Zhang. Boca Raton [u.c.] : CRC Press 1 tiešsaistes resurss (13 datnes, 368 lapas) : grafiki, ilustrācijas, tabulas. ISBN 9781482251081 (PDF).
18. Emerging Technologies in Agricultural Engineering
Edited ByMegh R. Goyal. Edition 1st Edition First Published 2017
eBook Published 1 September 2017 Pub. location New York
Imprint Apple Academic Press DOIhttps://doi.org/10.1201/9781315366364
Pages 426 pages eBook ISBN 9781315366364
SubjectsEnvironment & Agriculture
19. Organic Agricultural Practices. Alternatives to Conventional Agricultural Systems. Edited ByKimberly Etingoff Edition 1st Edition First Published 2014 eBook Published 6 September 2014
Pub. location New York Imprint Apple Academic Press
DOIhttps://doi.org/10.1201/b17368
Pages 418 pages eBook ISBN 9780429188602
SubjectsEarth Sciences, Environment & Agriculture

Lopkopības mehanizācijā
20. Automatic milking: a better understanding / edited by: A. Meijering, H. Hogeveen, C.J.A.M. de Koning. Wageningen : Wageningen Academic Publishers, 2004. 525 p.
21. Dairy Farming Handbook. DeLaval. 2012. -305p.
22. Liellopu un cūku mītnes: tehnoloģija un aprīkošana. / J.Priekuļa red. - R.:Poligrāfists, 2003. -198 lpp.
23. Moderna piena ražošanas ferma: tehnoloģija, tehnika, apsaimniekošana. 2012. J.Priekuļa red. Jelgava: LLU, -240 lpp.
24. Precision livestock farming applications : making sense of sensors to support farm management / edited by: Ilan Halachmi. Wageningen, The Netherlands : Wageningen Academic Publishers, 2015. 326 p.
25. Priekulis J. Jaunākā lopkopības tehnoloģija un tehnika. LLU, 2018. 101 lpp. Pieejams: E-studiju kurss LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija; un http://llufb.llu.lv/LLUgramatas/TF/LLU bibliotekas datoriem/Jaunaka_lopkop_tehnol_tehnika_JurisPriekulis_bibl_tikla.pdf (E-resurss) {Pieejams no LLU bibliotēkas datoriem}.
26. Priekulis J. Lopkopības mehanizācija. Jelgava: LLU, 2008. -355 lpp.
.

Ouvrages supplémentaires

Augkopības mehanizācijā
1. Lauksaimniecības mašīnas. J.Ozola redakcijā. R., Zvaigzne, 1993. 414.lpp
2. Kalniņš A. Biodegviela – ražošanas un izmantošanas iespējas Latvijā. Rīga: LR Ekonomikas ministrija, 2005. – 167 lpp.
3. S.Ivanovs, V.Stramkale. Linu audzēšanas un novākšanas tehnoloģijas, LLU Ulbrokas ZC, 2001., 191 lpp.
4. A.Lapiņš, J.Kažotnieks. Laukkopība. Ozolnieki, 2002, 129.-196. lpp.
5. 3. Ahmad, Latief. Satellite Farming : an Information and Technology Based Agriculture / Latief Ahmad, Syed Sheraz Mahdi. - Cham : Springer Nature Switzerland, [2018] - xvii, 190.lpp.
Lasītava - 63 ; 19/76

Lopkopības mehanizācijā
1. Handbook of farm, dairy, and food machinery / edited by Myer Kutz. Norwich, NY : William Andrew Publishing, c 2007. 732 p. ISBN 9780815515388
2. Laurs A. Teļu automatizētā ēdināšana. Jelgava: LLU, 2008. -40 lpp. Pieejams:http://estudijas.llu.lv/mod/
resource/view.php?id=51402
3. Laurs A., Priekulis J. Mūsdienīga piena ražošana. - R.:LLU Ulbrokas zinātnes centrs, 2001. - 345 lpp.
4. Priekulis J. Racionāla tehnoloģija un mehanizācija piena lopkopībā. Jelgava, 2000, -148 lpp.
5. Priekulis J., Gulbis N. Lopbarības izdales roboti. Jelgava: LLU, 2008. -35lpp.Pieejams:http://estudijas.llu.lv/mod/resource/view.pdhp?id-51382
6. Kuhställe clever bauen. /Top agrar ratgeber. 2011. -128 S.
7. Melkroboter management. /Top agrar ratgeber. 2015. -110 S.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Žurnāls „AgroTops”, https://www.la.lv/agrotops.
2. Žurnāls „Saimnieks”, Rīga: Saimnieks LV, ISSN 1691-1598, http://www.saimnieks.lv/Zurnals/Slv/intro/.
3. Žurnāls par lauksaimniecības tehniku „Profi“, https://www.profilatvija.lv/
4. Firmu sagatavotās rekomendācijas un prospekti.
5. https://www.sufisa.eu/
6. 3.https://www.goataid.com/guide-for-starting-commercial-goat-farming-business/
7. https://www.eurofins.com/agro/sectors/sheep-farming/
8. Aktuālie nozares normatīvie dokumenti