Kurs-Code LauZ3171

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49

Bestätigt am (Datum)18.02.2016

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Irina Sivicka

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Bimšteine G., Lepse L., Bankina B. Kāpostu, burkānu, sīpolu slimības un to ierobežošanas iespējas. Jelgava: LLU, 2014. 104 lpp.
2. Dārzeņi un kartupeļi. Kultūraugu attīstības stadijas. Sast. I. Jakobija, M. Bērziņa, I. Bēme, L. Šostaka, A. M. Plukše u.c. Rīga: Valsts augu aizsardzības dienests, 2014. 66 lpp.
3. Dārzeņkopība: lauka dārzeņu audzēšana. A. Vērdiņa red. A. Dembovskis, I. Drudze, M. Gailīte, E. Mārziņa u.c. Rīga: ZM, 2007. 284 lpp.

4. Gailīte M., Klovāne I. Siltumnīcas. Uzbūvē sapņu māju saviem augiem. Rīga: Latvijas Mediji, 2017. 215 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Bražūne E. Tomāti: no stādiem līdz ražai. Rīga: Jumava, 2016. 100 lpp.

2. Gailīte M., Geida A. Gurķi. Rīga: AS “Lauku Avīze”, 2017. 128 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

Interneta resursi, dažādi informatīvie materiāli.
Nozares žurnāli: Dārzs un drava, Dārza pasaule, Profesionālā Dārzkopība u.c.

Zinātniskie žurnāli: Agronomy Research, Horticultural Science, Acta Horticulturae u.c.