Code du cours LauZ3156

Crédits 7.50

La quantité totale d'heures en classe200

Nombre de conferences48

Nombre de travaux pratiques et des séminaires32

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant120

Date de l'approbation du cours09.04.2019

Auteurs du cours

author

Lilija Degola

author

Aiga Nolberga-Trūpa

author

Iveta Kļaviņa-Blekte

author

Dace Bārzdiņa

author

Lāsma Cielava

Connaissances de base

LauZ3154,

Le cours remplacé

LauZ4093 [GLAU4093]

LauZB025 [GLAUB025]

Manuels

1.Moderna piena ražošanas ferma: tehnoloģija, tehnika, apsaimniekošana. Priekuļa J. (red.) Jelgava: LLU, 2012. 240. lpp.
2.Džeimsone A. Videi draudzīgu gaļas liellopu audzēšana. Rīga: SIA "Gandrs", 2013. 55 lp. [Tiešsaiste] [skatīts 10.02.2019.]. Pieejams: http://ldf.lv/sites/default/files/faili/Publikacijas/Gramatas/videi_draudzigu_galas_liellopu_audzesana.pdf
3. Bērziņa Z., Kairiša D., Laurs A.,Priekulis J., Štrausa S. ,Veģe A. Liellopu un cūku mītnes: tehnoloģija un aprīkošana. Zemkopības ministrija, Rīga, Latvija, 2003, 198. lpp.
4. Ilsters A. Aprīkojums un izmaksas cūkkopībā. LLU Ulbrokas Zinātnes centrs, 2001, 171. lpp.
5. NRC. Nutrient requirements of swine. 11th rev.ed. The National Academies Press, Washington, 2012. D.C.,400 pp., https://www.nap.edu/catalog/13298/nutrient-requirements-of-swine-eleventh-revised-edition
6. Patience J.F., Thacker P.A. and de Lange C.F.M. Swine nutrition guide. 2nd edition, Published by Prairie Swine Centre Inc., Canada, 1995. 274 pp. http://www.prairieswine.com/publications-psc/pdf-sng/PREFACE.PDF
7. Vernon P.R., Forwel R., Baxter S, Smith B. The Growing and Finishing Pig: Improwing Efficiency. United Kingdom: Farming Press, 1996. ,273 p
6. Norvele G., Kairiša D. Rokasgrāmata aitu audzētājiem. Latvija: Biedrība "Latvijas Aitu audzētāju asociācija", 2011. 97 lpp.
8. Ozola E., Līkopa M., Nudiens J. Putnkopība. Rīga: Zvaigzne, 1990. 295 lpp.
9. Pieci B., Pieci L. Vistkopība. Zvaigzne ABC, 2011.95.lpp.
10. Seržāns A. Zirgkopība. Rīga, Zvaigzne.1986. 222 lpp.
10.Warren J., Borton A., Hintz H. The Horse. – 2nd ed. – New York: W. H. Freeman and Company, 1997. 860 p.
11. Osītis U. Zirgu ēdināšana. Proventus Farms Plus LTD, 2006. 254 lpp.
12. Frape D. Equine nutrition and feeding. John Wiley & Sons, 2008. 664 pp.
13. NRC. Nutrient Requirements of Horses. 6th ed. Washington: National Academies Press. 2007. 341 pp. https://www.nap.edu/read/11653/chapter/1

Ouvrages supplémentaires

1. Ciltsdarba programmas 2. Animal welfare and beef cattle production systems. [Online] [viewed 14.02.2019.]. http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Internationa_Standard_Setting/docs/pdf/A_Update_2012_Chapter_7.9._Beef_cattle.pdf 3. Guide to good farming practice. [Online] [viewed 14.02.2019.]. http://www.fao.org/3/ba0027e/ba0027e00.pdf 4. Mājputnu avīze. Lauku Avīze. 1998. 77.lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Populārzinātnisks žurnāls “Saimnieks”. Rīga : TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
2. Populārzinātnisks žurnāls “Agrotops” AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.
3. Journal of Dairy Science [tiešsaiste] [skatīts 10.02.2019.]. https://www.journalofdairyscience.org/
4. Agronomy research, žurnāls, [tiešsaiste] [skatīts 10.02.2019.]. Pieejams http://agronomy.emu.ee/
5. Science Direct database. [Online] [viewed 14.02.2019.]. https://www.sciencedirect.com
6. Zinātniski praktiskās konferences "Līdzsvarota lauksaimniecība" raksti. [tiešsaiste] [skatīts 14.02.2019.]. http://llufb.llu.lv
7. Latvijas Lopkopis. Ozolnieki. LLKC. Apgāds.
8. Dzīvā sēta. Lauku Avīzes Tematiskā avīze Nr.1. (174), ISSN:1407-4338, Rīga, 2010. 62.lpp.