Kurs-Code LauZ3156

Kreditpunkte 7.50

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)200

Vorlesungen (Stundenzahl)48

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge32

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)120

Bestätigt am (Datum)09.04.2019

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Lilija Degola

author

Aiga Nolberga-Trūpa

author

Iveta Kļaviņa-Blekte

author

Dace Bārzdiņa

author

Lāsma Cielava

Vorkenntnisse

LauZ3154,

Ersetzter Kurse

LauZ4093 [GLAU4093]

LauZB025 [GLAUB025]

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1.Moderna piena ražošanas ferma: tehnoloģija, tehnika, apsaimniekošana. Priekuļa J. (red.) Jelgava: LLU, 2012. 240. lpp.
2.Džeimsone A. Videi draudzīgu gaļas liellopu audzēšana. Rīga: SIA "Gandrs", 2013. 55 lp. [Tiešsaiste] [skatīts 10.02.2019.]. Pieejams: http://ldf.lv/sites/default/files/faili/Publikacijas/Gramatas/videi_draudzigu_galas_liellopu_audzesana.pdf
3. Bērziņa Z., Kairiša D., Laurs A.,Priekulis J., Štrausa S. ,Veģe A. Liellopu un cūku mītnes: tehnoloģija un aprīkošana. Zemkopības ministrija, Rīga, Latvija, 2003, 198. lpp.
4. Ilsters A. Aprīkojums un izmaksas cūkkopībā. LLU Ulbrokas Zinātnes centrs, 2001, 171. lpp.
5. NRC. Nutrient requirements of swine. 11th rev.ed. The National Academies Press, Washington, 2012. D.C.,400 pp., https://www.nap.edu/catalog/13298/nutrient-requirements-of-swine-eleventh-revised-edition
6. Patience J.F., Thacker P.A. and de Lange C.F.M. Swine nutrition guide. 2nd edition, Published by Prairie Swine Centre Inc., Canada, 1995. 274 pp. http://www.prairieswine.com/publications-psc/pdf-sng/PREFACE.PDF
7. Vernon P.R., Forwel R., Baxter S, Smith B. The Growing and Finishing Pig: Improwing Efficiency. United Kingdom: Farming Press, 1996. ,273 p
6. Norvele G., Kairiša D. Rokasgrāmata aitu audzētājiem. Latvija: Biedrība "Latvijas Aitu audzētāju asociācija", 2011. 97 lpp.
8. Ozola E., Līkopa M., Nudiens J. Putnkopība. Rīga: Zvaigzne, 1990. 295 lpp.
9. Pieci B., Pieci L. Vistkopība. Zvaigzne ABC, 2011.95.lpp.
10. Seržāns A. Zirgkopība. Rīga, Zvaigzne.1986. 222 lpp.
10.Warren J., Borton A., Hintz H. The Horse. – 2nd ed. – New York: W. H. Freeman and Company, 1997. 860 p.
11. Osītis U. Zirgu ēdināšana. Proventus Farms Plus LTD, 2006. 254 lpp.
12. Frape D. Equine nutrition and feeding. John Wiley & Sons, 2008. 664 pp.
13. NRC. Nutrient Requirements of Horses. 6th ed. Washington: National Academies Press. 2007. 341 pp. https://www.nap.edu/read/11653/chapter/1

Weiterfuhrende Literatur

1. Ciltsdarba programmas 2. Animal welfare and beef cattle production systems. [Online] [viewed 14.02.2019.]. http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Internationa_Standard_Setting/docs/pdf/A_Update_2012_Chapter_7.9._Beef_cattle.pdf 3. Guide to good farming practice. [Online] [viewed 14.02.2019.]. http://www.fao.org/3/ba0027e/ba0027e00.pdf 4. Mājputnu avīze. Lauku Avīze. 1998. 77.lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Populārzinātnisks žurnāls “Saimnieks”. Rīga : TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
2. Populārzinātnisks žurnāls “Agrotops” AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.
3. Journal of Dairy Science [tiešsaiste] [skatīts 10.02.2019.]. https://www.journalofdairyscience.org/
4. Agronomy research, žurnāls, [tiešsaiste] [skatīts 10.02.2019.]. Pieejams http://agronomy.emu.ee/
5. Science Direct database. [Online] [viewed 14.02.2019.]. https://www.sciencedirect.com
6. Zinātniski praktiskās konferences "Līdzsvarota lauksaimniecība" raksti. [tiešsaiste] [skatīts 14.02.2019.]. http://llufb.llu.lv
7. Latvijas Lopkopis. Ozolnieki. LLKC. Apgāds.
8. Dzīvā sēta. Lauku Avīzes Tematiskā avīze Nr.1. (174), ISSN:1407-4338, Rīga, 2010. 62.lpp.