Kurs-Code LauZ3135

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)12

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge20

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)04.10.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Elita Aplociņa

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Preču zīmes “Latvijas ekoprodukts” standartu izpildes nosacījumi: Rokasgrāmata bioloģiskajā lauksaimniecībā. Rīga: SIA Jumi, 2004, 189 lpp.
2. Osītis U. (2004) Dzīvnieku ēdināšana kompleksā skatījumā. Ozolnieki, 361 lpp.
3. Commission Regulation (EC) No 889/2008 of 5 September 2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008R0889
4. Lampkin N. (1992) Organic farming. UK, 701 pp.
5. Sarapatka B., Urban J. (2009) Organic Agriculture. Prague, 338 p.

6. Animal health and welfare in organic agriculture (2004). Ed. M. Vaarst et.al. UK, 426 p.

Weiterfuhrende Literatur

1. Jemeļjanovs A. Lauksaimniecības dzīvnieki un to produkcija bioloģiskajā lauksaimniecībā: Monogrāfija. Sigulda, 2006. 295 lpp.
2. Šeļegovska E. Labas higiēnas prakses ieteikumi piena lopkopībā bioloģiskajā lauksaimniecībā. Jelgava: LLKC, 2007. 64 lpp.
3. Kaula D., Laicena I., Šeļegovska E. Labas higiēnas prakses vadlīnijas trušu audzēšanā, pirmapstrādē un realizācijā bioloģiskajā lauksaimniecībā. Jelgava: LLKC, 2007. 32 lpp.
4. Baltiņa. D., Dreijere S. Minerālvielas liellopu ēdināšanā. Ozolnieki, 2018. 35 lpp.

5. Siliņa A., Dreijere S. Lopbarības analīžu rezultātu apkopojums. Ozolnieki, 2013. 47 lpp.