Код курса LauZ3135

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций12

Kоличество часов семинаров и практических занятий20

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса04.10.2011

Разработчик курса

author

Elita Aplociņa

Учебная литературa

1. Preču zīmes “Latvijas ekoprodukts” standartu izpildes nosacījumi: Rokasgrāmata bioloģiskajā lauksaimniecībā. Rīga: SIA Jumi, 2004, 189 lpp.
2. Osītis U. (2004) Dzīvnieku ēdināšana kompleksā skatījumā. Ozolnieki, 361 lpp.
3. Commission Regulation (EC) No 889/2008 of 5 September 2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008R0889
4. Lampkin N. (1992) Organic farming. UK, 701 pp.
5. Sarapatka B., Urban J. (2009) Organic Agriculture. Prague, 338 p.

6. Animal health and welfare in organic agriculture (2004). Ed. M. Vaarst et.al. UK, 426 p.

Дополнительная литература

1. Jemeļjanovs A. Lauksaimniecības dzīvnieki un to produkcija bioloģiskajā lauksaimniecībā: Monogrāfija. Sigulda, 2006. 295 lpp.
2. Šeļegovska E. Labas higiēnas prakses ieteikumi piena lopkopībā bioloģiskajā lauksaimniecībā. Jelgava: LLKC, 2007. 64 lpp.
3. Kaula D., Laicena I., Šeļegovska E. Labas higiēnas prakses vadlīnijas trušu audzēšanā, pirmapstrādē un realizācijā bioloģiskajā lauksaimniecībā. Jelgava: LLKC, 2007. 32 lpp.
4. Baltiņa. D., Dreijere S. Minerālvielas liellopu ēdināšanā. Ozolnieki, 2018. 35 lpp.

5. Siliņa A., Dreijere S. Lopbarības analīžu rezultātu apkopojums. Ozolnieki, 2013. 47 lpp.