Kurs-Code LauZ3046

Kreditpunkte 6

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)162

Vorlesungen (Stundenzahl)32

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge32

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)98

Bestätigt am (Datum)06.03.2013

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Daina Kairiša

author

Lāsma Cielava

Vorkenntnisse

Vete2023,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Piena lopkopība. Rokasgrāmata. Jemeļjanova A. (red.) Sigulda: Sigra, 2001. 191 lpp.
2. Moderna piena ražošanas ferma: tehnoloģija, tehnika, apsaimniekošana. Priekuļa J. (red.) Jelgava: LLU, 2012. 240 lpp.
3. Džeimsone A. Videi draudzīgu gaļas liellopu audzēšana. Rīga: SIA "Gandrs", 2013. 55 lp. [Tiešsaiste] [skatīts 10.02.2019.].
Pieejams: http://ldf.lv/sites/default/files/faili/Publikacijas/Gramatas/videi_draudzigu_galas_liellopu_audzesana.pdf
4. Neilands J., Lukstiņa R. Teļu audzēšana. Rīga: Rīgas Paraugtipogrāfija, 1995. 304 lpp.
5. Racionālu piena lopkopības ražošanas modeļu rokasgrāmata. [Tiešsaiste] [skatīts 14.02.2019.]. http://www.laukutikls.lv/racionalu-piena-lopkopibas-razosanas-modelu-rokasgramata
6. Dairy cattle husbandry. [Online] [viewed 14.02.2019.]. http://journeytoforever.org/farm_library/AD14.pdf
7. A guide to dairy herd management. [Online] [viewed 14.02.2019.]. http://www.livecorp.com.au/LC/files/3e/3ef9fb39-0c7f-4296-b389-2f55650cd2e9.pdf
8. Beef cattle health and husbandry for the NSW North coast. [Online] [viewed 14.02.2019.]. http://northcoast.lls.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0011/685388/Beef-cattle-health-and-husbandry-for-the-nsw-north-coast.pdf

Weiterfuhrende Literatur

1. Laurs A., Priekulis J. Mūsdienīga piena ražošana. Rīga: LLU Ulbrokas Zinātnes centrs. 2001. 344 lpp.
2. Osītis U. Dzīvnieku ēdināšana kompleksā skatījumā. Jelgava: Ozolnieki. 2004. 363 lpp.
3. Matisāns E., Uzuleņš J. Gaļas šķirnes liellopu nozares attīstība Latvijā. Rīga: LLU Ulbrokas Zinātnes centrs, 2001. 211 lpp.
4. Likumi. Tiešsaites pakalpojums. Pieejams: http://www.likumi.lv
5. Ciltsdarba programmas piena un gaļas šķirņu govkopībā [tiešsaiste] [skatīts 10.02.2019.]. Pieejams: http://www.ldc.gov.lv/lv/likumdosana/nacionala/
6. Animal welfare and beef cattle production systems. [Online] [viewed 14.02.2019.]. http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Internationa_Standard_Setting/docs/pdf/A_Update_2012_Chapter_7.9._Beef_cattle.pdf
7. Guide to good farming practice. [Online] [viewed 14.02.2019.]. http://www.fao.org/3/ba0027e/ba0027e00.pdf
8. Local cattle breeds in Europe: Development of policies and strategies for self-sustaining breeds. [Online] [viewed 14.02.2019.]. http://www.regionalcattlebreeds.eu/publications/documents/9789086866977cattlebreeds.pdf
9. European Comission regulations concerning milk and milk products. [Online] [viewed 14.02.2019.]. https://ec.europa.eu/food/animals/animalproducts/milk_en

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Journal of Dairy Science [tiešsaiste] [skatīts 10.02.2019.]. https://www.journalofdairyscience.org/ 2. Proceedings of the Baltic animal breeding conference. 3. Agronomy research, žurnāls, [tiešsaiste] [skatīts 10.02.2019.]. Pieejams http://agronomy.emu.ee/ 4. ScienceDirect database. [Online] [viewed 14.02.2019.]. https://www.sciencedirect.com 5. Zinātniski praktiskās konferences "Līdzsvarota lauksaimniecība" raksti. [tiešsaiste] [skatīts 14.02.2019.]. http://llufb.llu.lv 6. Saimnieks. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598. 7. Agrotops. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164. 8. Latvijas lopkopis. Ozolnieki. LLKC. Apgāds.