Kurs-Code LauZ1002

Kreditpunkte 1

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)40

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)40

Bestätigt am (Datum)26.04.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Indra Eihvalde

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Spēkā esošā Eiropas Savienības un nacionālā likumdošana;
2. Lauksaimniecības organizāciju mājas lapas un tajās ievietotās spēkā esošās programmas;

3. LLU LF izstrādātie noformēšanas noteikumi.

Weiterfuhrende Literatur

1. Racionālu piena lopkopības ražošanas modeļu rokasgrāmata. Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, 2018.
2. Lopbarības analīžu rezultātu apkopojums. Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, 2013.

3. Izmēģinājumi augkopībā un lopkopībā.Latvijas Lauku konsultāciju un izglītība scentrs

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Nozares periodikas izdevums Latvijas Lopkopis.

2. ZM Lauksaimniecības gada ziņojumi