Код курса LauZ1002

Кредитные пункты 1

Общее количество часов40

Количество часов самостоятельной работы студента40

Дата утвеждения курса26.04.2011

Разработчик курса

author

Indra Eihvalde

Учебная литературa

1. Spēkā esošā Eiropas Savienības un nacionālā likumdošana;
2. Lauksaimniecības organizāciju mājas lapas un tajās ievietotās spēkā esošās programmas;

3. LLU LF izstrādātie noformēšanas noteikumi.

Дополнительная литература

1. Racionālu piena lopkopības ražošanas modeļu rokasgrāmata. Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, 2018.
2. Lopbarības analīžu rezultātu apkopojums. Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, 2013.

3. Izmēģinājumi augkopībā un lopkopībā.Latvijas Lauku konsultāciju un izglītība scentrs

Периодика и другие источники информации

1. Nozares periodikas izdevums Latvijas Lopkopis.

2. ZM Lauksaimniecības gada ziņojumi