Код курса KomZ5003

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций12

Kоличество часов семинаров и практических занятий12

Количество часов самостоятельной работы студента57

Дата утвеждения курса20.12.2021

Разработчик курса

author

Lāsma Līcīte-Ķurbe

Учебная литературa

1. Kazaka O. Pirmā PR grāmata. Rīga: Trendsetter Publishing, 2019,. 182 lpp.
2. Bergstrems B. Vizuālā komunikācija. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2009,. 240 lpp.
3. Beks K. Mediju un komunikācijas zinātne. Rīga: SIA “Biznesa augstskola Turība”, 2021,. 384 lpp.
4. Praude V., Šalkovska J. Integrētā mārketinga komunikācija I. Rīga: Burtene, 2015,. 464 lpp.
5. Lehtonens J., Siliņa R., Ābelniece B. Riska un krīzes komunikācija. Rīga: Turība, 2011,. 198 lpp.

6. Jones P. Communicating Strategy. Gower, 2008,. p. 198 p.

Дополнительная литература

1. Brikše I. Komunikācija. Mediji. Universitāte. Rīga: Apgāds Mansards, 2016,. 304 lpp.
2. Veinberga S. Komunikācija. Teorija un prakse. Rīga: Sava grāmata, 2019,. 336 lpp.
3. Derkevica-Pilskunga J. Domino Effect in Risk and Crisis Communication. Management and Legal Aspects. Rīga: SIA “Biznesa augstskola Turība”, 2021,. 312 lpp.
4. Kramiņš E. Retorikas rokasgrāmata. Runāsim skaidri, spilgti, iedarbīgi! Rīga: SIA “Biznesa augstskola Turība”, 2016,. 624 lpp.
5. Miri R. Brand Storytelling: Put Customers at the Heart of Your Brand Story. London: Kogan Page, 2020, 232 p.

6. Parson R. The Heart of Communication. London: Hodder & Stoughton, 2020,. 176 p.

Периодика и другие источники информации

1. International Journal of Communication. Online ISSN: 1932-8036
2. Media and Coomunication. Online ISSN: 2183-2439

3. Coomunication Research. Online ISSN: 1552-3810