Kurs-Code Ķīmi2016

Kreditpunkte 6

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)162

Vorlesungen (Stundenzahl)24

Arbeit im Labor (Stundenzahl)40

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)98

Bestätigt am (Datum)30.03.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Māra Dūma

author

Ilze Čakste

author

Baiba Ozola

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Čakste I. (2008.) Vispārīgā ķīmija. Mācību līdzeklis. – Jelgava: LLU, 66 lpp.
2. Druviete B., Bluka A. (2007.) Vispārīgā un neorganiskā ķīmija. Laboratorijas darbu apraksti un vingrinājumi. – Jelgava: LLU, 47 lpp.
3. Druviete B., Truksne D. (2008.) Neorganiskie savienojumi, to klasifikācija un vispārīgās ķīmiskās īpašības. Metodiskie norādījumi un vingrinājumi. – Jelgava: LLU, 59 lpp.
4. Rauhvargers A. (1996.) Vispārīgā ķīmija. – Rīga: Zinātne, 383 lpp.
5. Constable E.C., Housecroft C.E. (2006) Chemistry, 3rd Edition. – Harlow etc.: Pearson Prentice Hall, 1285 p.
6. Whitten K.W., Davis R.E., Peck M.L., Stanley G.G. (2007) Chemistry, 8th Edition. – Belmont: Thomson Brooks/Cole, 1066 p.
7. Хаускрофт К., Констебл Э. (2002) Современный курс общей химии в 2 томах, Т. 1. – Москва: Мир, 539 с.
8. Хаускрофт К., Констебл Э. (2002) Современный курс общей химии в 2 томах, Т. 2. – Москва: Мир, 528 с.
9. Хаускрофт К., Констебл Э. (2002) Современный курс общей химии: Задачник. – Москва: Мир, 250 с.
10. Лидин Р.А., Андреева Л.Л., Молочко В.А. (2006) Константы неорганических веществ. Справочник. – Москва: ДРОФА, 685 с.

Weiterfuhrende Literatur

1. Jansons E., Bergmanis U., Meirovics I., Vītols P. (1994.) Ķīmija. – Rīga: Zvaigzne, 608 lpp.
2. Gļinka N. (1981.) Vispārīgā ķīmija. – Rīga: Zvaigzne, 686 lpp.
3. Kamzole L., Brunere V., Blūms A. (1988.) Ķīmijas uzdevumi augstskolu inženiertehniskajām specialitātēm. – Rīga: Zvaigzne, 210 lpp.
4. Kamzole L., Brunere V., Blūms A., Kacens J. (1992.) Ķīmija augstskolu inženiertehniskajām specialitātēm. – Rīga: Zvaigzne, 396 lpp.
5. Matiseks R., Šnēpels F.M., Šteinere G. (1998) Pārtikas analītiskā ķīmija. Pamati, metodes, lietošana / Tulkojums latviešu valodā. Tulk.Dr.chem.I.Jākobsone, Dr.chem. M.Jākobsons. Rīga: LU, 456 lpp.
6. Blija A., Galoburda R. (2008) Pārtikas produktu struktūrmehāniskās īpašības. Mācību grāmata. Jelgava: LLU, 88 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Čakste I. (2011) Vispārīgās un neorganiskās ķīmijas lekciju konspekts. Elektronisks formāts.
2. Ozola B. (2010) Biogēnie elementi. Mācību līdzeklis. Elektronisks formāts.
3. Zinātnisko rakstu meklētājs „Google Scholar Beta” http://scholar.google.lv ,
4. Zinātnisko rakstu meklētājs: „SCIRIUS for scientific information only” http://www.scirus.com