Code du cours JurZ6006

Crédits 6

La quantité totale d'heures en classe162

Nombre de conferences24

Nombre de travaux pratiques et des séminaires24

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant114

Date de l'approbation du cours16.02.2022

Auteur du cours

author

Liāna Ribkinska

Connaissances de base

JurZ5010,

Manuels

1. Kadastrs no viduslaiku nodevu saraksta līdz modernai informācijas sistēmai un daudzfunkcionālam kadastram. Rīga: Valsts zemes dienests, 2013., 311 lpp.
2. Zemes reforma – atslēga uz īpašumu. Valsts zemes dienests., Rīga, 2012. 335 lpp.
3. Parsova V., Gurskiene V., Kaing M., Real Property Cadastre in Baltic Countries, compendium, Jelgava, Latvia University of Agriculture, 2012., 138 pp.
4. Paršova V., Nekustamā īpašuma formēšana. Mācību grāmata., Otrais, papildinātais izdevums. Jelgava:, LLU, 2010., 359 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Nekustamais īpašums Latvijā 1991 – 2012. A. Kļavis u.c., Rīga: Latio, 2012., 384 lpp.
2. Civillikums. Kodifikācijas nodaļas 1937.gada izdevums. Rīga: Valsts tipogrāfija, 1937. 387 lpp.
3. Parsova V., Real Property Cadastre in Latvia, the course material., Jelgava, Latvia University of Agriculture, 2012., 60 pp

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. www.vzd.gov.lv
2. www.mernieks.lv
3. http://lmb.lv/