Kurs-Code JurZ6006

Kreditpunkte 6

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)162

Vorlesungen (Stundenzahl)24

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge24

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)114

Bestätigt am (Datum)16.02.2022

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Liāna Ribkinska

Vorkenntnisse

JurZ5010,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Kadastrs no viduslaiku nodevu saraksta līdz modernai informācijas sistēmai un daudzfunkcionālam kadastram. Rīga: Valsts zemes dienests, 2013., 311 lpp.
2. Zemes reforma – atslēga uz īpašumu. Valsts zemes dienests., Rīga, 2012. 335 lpp.
3. Parsova V., Gurskiene V., Kaing M., Real Property Cadastre in Baltic Countries, compendium, Jelgava, Latvia University of Agriculture, 2012., 138 pp.
4. Paršova V., Nekustamā īpašuma formēšana. Mācību grāmata., Otrais, papildinātais izdevums. Jelgava:, LLU, 2010., 359 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Nekustamais īpašums Latvijā 1991 – 2012. A. Kļavis u.c., Rīga: Latio, 2012., 384 lpp.
2. Civillikums. Kodifikācijas nodaļas 1937.gada izdevums. Rīga: Valsts tipogrāfija, 1937. 387 lpp.
3. Parsova V., Real Property Cadastre in Latvia, the course material., Jelgava, Latvia University of Agriculture, 2012., 60 pp

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. www.vzd.gov.lv
2. www.mernieks.lv
3. http://lmb.lv/