Code du cours JurZ3033

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe80

Nombre de conferences32

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant48

Date de l'approbation du cours17.12.2014

Auteur du cours

author

Uldis Karlsons

Manuels

1. Darba drošība. Rīga: Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 2010. 191 278 lpp.
2. Tērauda I. Darba drošība. Rīga : Lietišķās apmācības centrs, 2010. 240 lpp.
3. Riski darba vidē. V. Kaļķis, Ž. Roja, H. Kaļķis. Rīga: Latvijas universitāte, 2007. 68 lpp.
4. Darba drošība, strādājot augstumā: darba aizsardzības informatīvi-skaidrojošais materiāls. Rīga: VSAA, 2005. 20 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Profesijas standarts PS 0094 "Darba aizsardzības speciālists", PS 0100 "Darba aizsardzības vecākais speciālists".
2. Alehno I. Eiropas Savienības tiesību īstenošana Latvijā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2003. 392 lpp.
3. Profesiju klasifikators [elektroniskais resurss]. Rīga : MULTINEO, 2007.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Jurista Vārds: una lex-una iustitia omnibus. Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2006- ISSN 1691-2462.
2. Valsts Darba inspekcija. Pieejams: www.vdi.lv Skatīts 2014.11.11)
3. Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra Pieejams: http://europe.osha.eu.int/. Skatīts 2014.11.11.