Code du cours HidZ3039

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

Nombre de travaux pratiques et des séminaires32

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant49

Date de l'approbation du cours24.03.2021

Auteurs du cours

author

Inga Grīnfelde

author

Jovita Pilecka-Uļčugačeva

Manuels

1. Kļaviņš U., Sudārs R. Meliorācija: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2010. 224 lpp.
2. Uzņēmumu tehniskie noteikumi (nozares standarts) „Meliorācijas sistēmas”. Rīga, 2009. 174 lpp.

3. Lauksaimniecības hidrotehniskā meliorācija.O. Sauka, P. Bušmanis u.c. Rīga: Zvaigzne, 1987. 296 lpp. 4. Ritzema H. P.(editor–in-Chief). Drainage principles and Applications International Institute for Land Reclamation and Improvement. Netherlands: ILRI. Wageningen, the Netherlands, 1994. 1125 p.

Ouvrages supplémentaires

http://www.ovt.lv/moduvet/images/doc/Buvniecibas_procesi_macibu_materials.pdf

Périodiques et d`autres ressources d`information

www.likumi.lv