Kurs-Code HidZ3033

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge8

Arbeit im Labor (Stundenzahl)8

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49

Bestätigt am (Datum)01.03.2016

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Einārs Pundurs

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. K. Siļķe Sūkņi un sūkņu stacijas. Rīga: Zvaigzne, 1984. – 234 lpp.
2. Ē. Tilgalis. Ūdensapgāde. Jelgava: LLU. 2008. – 183 lpp.
3. Wastewater Pumps. Engineering manual. [tiešsaiste]. GRUNDFOS A/S. DK-8850 Bjerringbro, Denmark. 2001. – 85 p. [skatīts 16.04.2016.]. Pieejams: http://www.unopomp.com/Resimler/SiteIcerik/Wastewaterpumps.pdf

Weiterfuhrende Literatur

1. Skārds V. Sūkņi. Rīga. Liesma, 1965.,- 167. lpp.
2. Štīrs E., Baumgarts H.C.. M.Fišers. Videssaimniecības darbinieka rokasgrāmata.2.sējums.Ūdens apgāde.Tulkojums latviešu valodā. Rīga, 2001. 328 lpp. Nav LLU FB
3. Štīrs E., Baumgarts H.C.. Fišers M.. Videssaimniecības darbinieka rokasgrāmata.3.sējums.Kanalizācija.Tulkojums latviešu valodā. Rīga, 2001. 396 lpp.
4. Tilgalis Ē. Ciemu ūdens apgāde un kanalizācija. Studiju materiāls. Digitāls izdevums. Jelgava, 2014. 254 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Žurnāls „Enerģija un pasaule” ISSN 1407-5911