Code du cours Filz5001

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe80

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant48

Date de l'approbation du cours29.11.2011

Auteur du cours

author

Evija Gurgāne

Manuels

1. Karuters Ī. Kā ietekmēt cilvēkus un likt viņiem mainīt domas. Efektīvi pārliecināšanas paņēmieni. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 124 lpp.
2. Mencelis V. Retorika. Rīga: BALTA eko, 2002. 126 lpp.
3. Kramiņš E. Runas prasme saziņā. Rīga: Turība Biznesa augstskola, 2005. 688 lpp.
4. Bariss V. Lietišķā prezentācija. Jelgava: LLU, 2008. 57 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Brēdmeiers K. Melnā retorika. Valodas spēks un maģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. 167 lpp.
2. Keigels T. Dž. Uzstāšanās māksla. Rīga: Atēna, 2008. 216 lpp.
3. Alekse I. Runātprasme. Rīga: RaKa, 2003. 126 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Psiholoģijas Pasaule. izd. "DARO Cēsis", ISSN 1691-0435.
2. Kultūras Forums: fakti un argumenti: nedēļas laikraksts. Rīga: Platforma. ISSN 1691-1946.
3. Contemporary Argumentation & Debate