Код курса Filz5001

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса29.11.2011

Разработчик курса

author

Evija Gurgāne

Учебная литературa

1. Karuters Ī. Kā ietekmēt cilvēkus un likt viņiem mainīt domas. Efektīvi pārliecināšanas paņēmieni. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 124 lpp.
2. Mencelis V. Retorika. Rīga: BALTA eko, 2002. 126 lpp.
3. Kramiņš E. Runas prasme saziņā. Rīga: Turība Biznesa augstskola, 2005. 688 lpp.
4. Bariss V. Lietišķā prezentācija. Jelgava: LLU, 2008. 57 lpp.

Дополнительная литература

1. Brēdmeiers K. Melnā retorika. Valodas spēks un maģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. 167 lpp.
2. Keigels T. Dž. Uzstāšanās māksla. Rīga: Atēna, 2008. 216 lpp.
3. Alekse I. Runātprasme. Rīga: RaKa, 2003. 126 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Psiholoģijas Pasaule. izd. "DARO Cēsis", ISSN 1691-0435.
2. Kultūras Forums: fakti un argumenti: nedēļas laikraksts. Rīga: Platforma. ISSN 1691-1946.
3. Contemporary Argumentation & Debate