Kurs-Code Filz5001

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)29.11.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Evija Gurgāne

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Karuters Ī. Kā ietekmēt cilvēkus un likt viņiem mainīt domas. Efektīvi pārliecināšanas paņēmieni. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 124 lpp.
2. Mencelis V. Retorika. Rīga: BALTA eko, 2002. 126 lpp.
3. Kramiņš E. Runas prasme saziņā. Rīga: Turība Biznesa augstskola, 2005. 688 lpp.
4. Bariss V. Lietišķā prezentācija. Jelgava: LLU, 2008. 57 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Brēdmeiers K. Melnā retorika. Valodas spēks un maģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. 167 lpp.
2. Keigels T. Dž. Uzstāšanās māksla. Rīga: Atēna, 2008. 216 lpp.
3. Alekse I. Runātprasme. Rīga: RaKa, 2003. 126 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Psiholoģijas Pasaule. izd. "DARO Cēsis", ISSN 1691-0435.
2. Kultūras Forums: fakti un argumenti: nedēļas laikraksts. Rīga: Platforma. ISSN 1691-1946.
3. Contemporary Argumentation & Debate