Kurs-Code ETeh5007

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)12

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge12

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)57

Bestätigt am (Datum)05.01.2015

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Ainārs Galiņš

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Galiņš A. Spēkratu elektroiekārtas. Jelgava: LLU, 2008. 298 lpp.
2. Kaķītis A., Galiņš A., Leščevics P. Sensori un mērīšanas sistēmas. Jelgava: LLU, 2008. 395 lpp.
3. Frohn M., Oberrthür M., u.c. Mikroelektronikas komponentes un pamatshēmas (Galiņš A., Kaķītis A., Vārna A. tehn. red.). Valmiera: VPIC, 2003. 512 lpp.

4. Automotive Handbook. 4th Edition. Robert Bosch GmbH, 1996. 892 p.

Weiterfuhrende Literatur

1. Automotive Electrics Automotive Electronics. Plochingen: Robert Bosch GmbH, 2006. 503 p.
2. Greivulis J., Raņķis I. Iekārtu vadības elektroniskie elementi un mezgli. Rīga: Avots, 1996. 288 lpp.

3. Galiņš A. Elektrozinību teorētiskie pamati. Elektrisko ķēžu aprēķini. Mācību metodiskais līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 120 lpp.