Код курса ETeh5007

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций12

Kоличество часов семинаров и практических занятий12

Количество часов самостоятельной работы студента57

Дата утвеждения курса05.01.2015

Разработчик курса

author

Ainārs Galiņš

Учебная литературa

1. Galiņš A. Spēkratu elektroiekārtas. Jelgava: LLU, 2008. 298 lpp.
2. Kaķītis A., Galiņš A., Leščevics P. Sensori un mērīšanas sistēmas. Jelgava: LLU, 2008. 395 lpp.
3. Frohn M., Oberrthür M., u.c. Mikroelektronikas komponentes un pamatshēmas (Galiņš A., Kaķītis A., Vārna A. tehn. red.). Valmiera: VPIC, 2003. 512 lpp.

4. Automotive Handbook. 4th Edition. Robert Bosch GmbH, 1996. 892 p.

Дополнительная литература

1. Automotive Electrics Automotive Electronics. Plochingen: Robert Bosch GmbH, 2006. 503 p.
2. Greivulis J., Raņķis I. Iekārtu vadības elektroniskie elementi un mezgli. Rīga: Avots, 1996. 288 lpp.

3. Galiņš A. Elektrozinību teorētiskie pamati. Elektrisko ķēžu aprēķini. Mācību metodiskais līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 120 lpp.