Code du cours ETeh4052

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe80

Nombre de conferences24

Nombre des travaux du laboratoire8

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant48

Date de l'approbation du cours05.01.2016

Auteur du cours

author

Imants Plūme

Manuels

1. Meļņikovs V. Elektrotehniskie materiāli. I daļa. Vadītāju, magnētiskie un konstrukcijas materiāli. Rīga: RVT 2006. 173 lpp.
2. Meļņikovs V. Elektrotehniskie materiāli. II daļa. Dielektriskie un pusvadītāju materiāli. Rīga: RVT 2006. 135 lpp.

3. Banerjee, G. K. (editor), Electrical and electronics engineering materials, PHI Learning Pvt. Ltd., 2014, p. 360.

Ouvrages supplémentaires

1. Elektrotehniskie materiāli: Mācību metodiskais līdzeklis. Sast. Plūme I. Jelgava: LLU, 2008. 59 lpp.
2. Transformatoru eļļu pārbaudes normas. LEK 118. Latvijas Elektrotehniskā komisija, 2014. 45 lpp.
3. Krizbergs J, Gutakovskis V. Kompozītmateriāli. mācību materiāli, Rīgas Tehniskā koledža, 2016, 94 lpp.

4. Ржевская С. П.. Электротехнические материалы. Диэлектрики : курс лекций, Белорусский национальный технический университет, Электрические станции". - Минск : БНТУ, 2009. - 141 с.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Žurnāls Enerģija un pasaule, Izd.: VAS LATENERGO un Latvijas Elektroenerģētiķu biedrība. ISSN: 1407-5911, www.energijaunpasaule.lv
2. Journal "Materials Science Forum". ISSN: 0255-5476.

3. https://mcliepa.lv/macibu-materiali/Elektrotehnika%20un%20elektriskie%20merijumi/PamatkurssElektrotehnika.pdf, skatīts: 20.09.2020.