Kurs-Code ETeh4052

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)24

Arbeit im Labor (Stundenzahl)8

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49

Bestätigt am (Datum)05.01.2016

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Imants Plūme

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Meļņikovs V. Elektrotehniskie materiāli. I daļa. Vadītāju, magnētiskie un konstrukcijas materiāli. Rīga: RVT 2006. 173 lpp.
2. Meļņikovs V. Elektrotehniskie materiāli. II daļa. Dielektriskie un pusvadītāju materiāli. Rīga: RVT 2006. 135 lpp.

3. Banerjee, G. K. (editor), Electrical and electronics engineering materials, PHI Learning Pvt. Ltd., 2014, p. 360.

Weiterfuhrende Literatur

1. Elektrotehniskie materiāli: Mācību metodiskais līdzeklis. Sast. Plūme I. Jelgava: LLU, 2008. 59 lpp.
2. Transformatoru eļļu pārbaudes normas. LEK 118. Latvijas Elektrotehniskā komisija, 2014. 45 lpp.
3. Krizbergs J, Gutakovskis V. Kompozītmateriāli. mācību materiāli, Rīgas Tehniskā koledža, 2016, 94 lpp.

4. Ржевская С. П.. Электротехнические материалы. Диэлектрики : курс лекций, Белорусский национальный технический университет, Электрические станции". - Минск : БНТУ, 2009. - 141 с.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Žurnāls Enerģija un pasaule, Izd.: VAS LATENERGO un Latvijas Elektroenerģētiķu biedrība. ISSN: 1407-5911, www.energijaunpasaule.lv
2. Journal "Materials Science Forum". ISSN: 0255-5476.

3. https://mcliepa.lv/macibu-materiali/Elektrotehnika%20un%20elektriskie%20merijumi/PamatkurssElektrotehnika.pdf, skatīts: 20.09.2020.