Kurs-Code ETeh2015

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Vorlesungen (Stundenzahl)32

Arbeit im Labor (Stundenzahl)24

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)64

Bestätigt am (Datum)19.09.2012

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Liene Kanceviča

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Klegeris I. Ž. Lietišķā elektrotehnika: studiju materiāli. Jelgava: LLU, 2008. 78 lpp.
2. Galiņš A. Elektrozinību teorētiskie pamati. Jelgava: LLU, 2008. 120 lpp.
3. Lagzdiņš Ģ.E. Pamatkurss elektrotehnikā. Rīga: Jumava, 2004. 217 lpp.
4. Leščevics P., Galiņš A. Elektronika un sakaru tehnika: mācību līdzeklis lietišķajā elektronikā. Jelgava: LLU, 2008. 121 lpp.

5. Bird J. Electrical and Electronic Principles and Technology. 6th edition. New York: Routledge, 2017. 526 p.

Weiterfuhrende Literatur

1. Raņķis I., Žiravecka A. Industriālās elektronikas pamati. Rīga: RTU, 2007. 212 lpp.

2. Mikroelektronikas komponentes un pamatshēmas. Tehn. red. A. Galiņš, A. Kaķītis, A. Vārna. Valmiera: VPIC izd., 2003. 512 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Журнал «РАДИО» ISSN-0033-765X. [tiešsaiste] [skatīts: 03.10.2019.]. Pieejams: ftp://ftp.radio.ru/pub/arhiv/

2. Журнал «Современные технологии автоматизации» ISSN 0206-975Х. [tiešsaiste] [skatīts: 03.10.2019.]. Pieejams: http://www.cta.ru/