Kurs-Code ETeh1001

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Arbeit im Labor (Stundenzahl)16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49

Bestätigt am (Datum)22.01.2013

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Raimunds Šeļegovskis

author

Ilmārs-Žanis Klegeris

Vorkenntnisse

Fizi2016,

Mate4019,

Mate4020,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Klegeris I. Ž. Lietišķā elektrotehnika: studiju materiāli. Lekciju konspekts. Jelgava: LLU, 2008. 81 lpp. 2. Lagzdiņš Ģ. E. Pamatkurss elektrotehnikā. Rīga: Jumava, 2004. 220 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Dirba J., Ketners K. Elektriskās mašīnas. Rīga: RTU Izdevniecība, 2007. 517 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Enerģētika & Automatizācija. Ikmēneša žurnāls. Izdevējs SIA Biznesa Portāls.ISSN 1407-8589