Код курса ETeh1001

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций16

æоличество лабораторных работ16

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса22.01.2013

Разработчики курса

author

Raimunds Šeļegovskis

author

Ilmārs-Žanis Klegeris

Предварительные знания

Fizi2016,

Mate4019,

Mate4020,

Учебная литературa

1. Klegeris I. Ž. Lietišķā elektrotehnika: studiju materiāli. Lekciju konspekts. Jelgava: LLU, 2008. 81 lpp. 2. Lagzdiņš Ģ. E. Pamatkurss elektrotehnikā. Rīga: Jumava, 2004. 220 lpp.

Дополнительная литература

1. Dirba J., Ketners K. Elektriskās mašīnas. Rīga: RTU Izdevniecība, 2007. 517 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Enerģētika & Automatizācija. Ikmēneša žurnāls. Izdevējs SIA Biznesa Portāls.ISSN 1407-8589