Код курса Ener4001

Кредитные пункты 1

Общее количество часов40

Kоличество часов лекций8

Kоличество часов семинаров и практических занятий8

Количество часов самостоятельной работы студента24

Дата утвеждения курса16.03.2011

Разработчик курса

author

Aleksejs Gedzurs

Учебная литературa

1. Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs. Latvijas Energostandarts. Rīga, Latvijas Elektrotehniskā komisija. LEK 025. 2014. 92 lpp.

2. Ugunsdrošības noteikumi. LRMK 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238. Latvijas Vēstnesis, Nr. 78, 2016/78.5.

Периодика и другие источники информации

1. Enerģētika un Sabiedrība: E un S. Rīga: Latvenergo un Latvijas elektroenerģētiķu biedrība. ISSN 1407-1827.