Kurs-Code EkonP016

Kreditpunkte 8

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)320

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)320

Bestätigt am (Datum)16.10.2019

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Modrīte Pelše

Vorkenntnisse

Ekon2108,

Ekon2119,

Ekon3096,

Ekon3107,

Ekon4091,

Ekon4095,

Ekon4097,

JurZ3017,

JurZ4017,

VadZ4010,

VadZ4033,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Keišs S., Kazinovskis A. Reģionālā attīstība Latvijā: administratīvi teritoriālās reformas norises gaita, problēmas, risinājumi & Regional Development in Latvia: Course, Problems and Solutions of Administrative Territorial Reform. Monogrāfija. Rīga: Vītola izdevniecība, 2014. 616 lpp.
2. LR likums “Par pašvaldībām”.
3. LR likums “Reģionālās attīstības likums”.
4. LR likums “Teritorijas attīstības plānošanas likums”.
5. Latvijas Nacionālais attīstības plāns.

6. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija.

Weiterfuhrende Literatur

1. Capello R. Regional Economics 2nd Revised edition. New York: Routledge, 2016. 354 p. ISBN 978-1-1-38-85588-5
2. Ignatjevs S. Teritorijas mārketings kā reģiona stratēģiskās attīstības faktors. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2010. 192 lpp.
3. LR likums "Par pašvaldību budžetiem."

4. Vietējo pašvaldību plānojumi

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 1992. ISSN 1407-2041
2. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 1998. ISSN 1407-2041

3. Diena. Rīga: Diena, 1990. ISSN 1407-1290