Код курса EkonP016

Кредитные пункты 8

Общее количество часов320

Количество часов самостоятельной работы студента320

Дата утвеждения курса16.10.2019

Разработчик курса

author

Modrīte Pelše

Предварительные знания

Ekon2108,

Ekon2119,

Ekon3096,

Ekon3107,

Ekon4091,

Ekon4095,

Ekon4097,

JurZ3017,

JurZ4017,

VadZ4010,

VadZ4033,

Учебная литературa

1. Keišs S., Kazinovskis A. Reģionālā attīstība Latvijā: administratīvi teritoriālās reformas norises gaita, problēmas, risinājumi & Regional Development in Latvia: Course, Problems and Solutions of Administrative Territorial Reform. Monogrāfija. Rīga: Vītola izdevniecība, 2014. 616 lpp.
2. LR likums “Par pašvaldībām”.
3. LR likums “Reģionālās attīstības likums”.
4. LR likums “Teritorijas attīstības plānošanas likums”.
5. Latvijas Nacionālais attīstības plāns.

6. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija.

Дополнительная литература

1. Capello R. Regional Economics 2nd Revised edition. New York: Routledge, 2016. 354 p. ISBN 978-1-1-38-85588-5
2. Ignatjevs S. Teritorijas mārketings kā reģiona stratēģiskās attīstības faktors. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2010. 192 lpp.
3. LR likums "Par pašvaldību budžetiem."

4. Vietējo pašvaldību plānojumi

Периодика и другие источники информации

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 1992. ISSN 1407-2041
2. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 1998. ISSN 1407-2041

3. Diena. Rīga: Diena, 1990. ISSN 1407-1290