Kurs-Code Ekon5158

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)12

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge12

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)57

Bestätigt am (Datum)16.02.2022

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Inguna Leibus

author

Anita Kreicberga

author

Baiba Mistre

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Jurušs M. Nodokļi. Rīga: RTU Izdevniecība, 2019. 176 lpp.
2. Ketners K. Nodokļi un nodokļu plānošanas principi. Rīga: Tehnoinform Latvia, Info Tilts, 2018. 321 lpp.
3. Kavale L. Budžets un finanses. Mācību līdzeklis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 44 lpp.
4. Ketners K., Pētersone M. Eiropas nodokļu politika. Mācību līdzeklis. Rīga: RTU izdevniecība, 2014. 207 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Brigsa S. Publiskās finanses. Mācību līdzeklis. Rīga: Vidzemes Augstskola, 2011. 133 lpp.
2. James S., Nobes C. The Economics of Taxation. 18 th edition., Birmingham: Fiscal Publications, 2018. 326 p.
3. Kavale L, Joppe A. Nodokļu politikas un administrēšanas pamati. Mācību līdzeklis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 80 lpp.
4. Mikesell J. L. Fiscal Administration. Analysis and Applications for the Public Sector., Thomson Higher Education, USA, 2007. 686 p.
5. Williamson S. D. Macroeconomics. Sixth edition, Global edition., Harlow, England: Pearson Education Limited, 2018. 731 p.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. International Monetary Fund: Annual Reports, International Financial Statistics, Working Papers, World Economic Outlook. Pieejams: http://www.imf.org/external/index.htm.
2. Financial Times. England based finance newspaper. London: The Financial Times Ltd. Pieejams: http://www.ft.com/home/europe.
3. The Economist. London: Economist Newspaper Ltd. Pieejams: http://www.economist.com/?sa_campaign=econsubs/europe/subspage/imglink
4. iFinanses – žurnāls par nodokļiem, grāmatvedību, darba un komerctiesībām, Rīga: iŽurnāli. Pieejams: http://ifinanses.lv
5. LR tiesību aktu mājaslapa. Pieejams: http:// www.likumi.lv
6. Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapa. Pieejams: http://www.vid.gov.lv
7. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājaslapa. Pieejams: https://www.vsaa.gov.lv/lv