Код курса Ekon5158

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций12

Kоличество часов семинаров и практических занятий12

Количество часов самостоятельной работы студента57

Дата утвеждения курса16.02.2022

Разработчики курса

author

Inguna Leibus

author

Anita Kreicberga

author

Baiba Mistre

Учебная литературa

1. Jurušs M. Nodokļi. Rīga: RTU Izdevniecība, 2019. 176 lpp.
2. Ketners K. Nodokļi un nodokļu plānošanas principi. Rīga: Tehnoinform Latvia, Info Tilts, 2018. 321 lpp.
3. Kavale L. Budžets un finanses. Mācību līdzeklis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 44 lpp.
4. Ketners K., Pētersone M. Eiropas nodokļu politika. Mācību līdzeklis. Rīga: RTU izdevniecība, 2014. 207 lpp.

Дополнительная литература

1. Brigsa S. Publiskās finanses. Mācību līdzeklis. Rīga: Vidzemes Augstskola, 2011. 133 lpp.
2. James S., Nobes C. The Economics of Taxation. 18 th edition., Birmingham: Fiscal Publications, 2018. 326 p.
3. Kavale L, Joppe A. Nodokļu politikas un administrēšanas pamati. Mācību līdzeklis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 80 lpp.
4. Mikesell J. L. Fiscal Administration. Analysis and Applications for the Public Sector., Thomson Higher Education, USA, 2007. 686 p.
5. Williamson S. D. Macroeconomics. Sixth edition, Global edition., Harlow, England: Pearson Education Limited, 2018. 731 p.

Периодика и другие источники информации

1. International Monetary Fund: Annual Reports, International Financial Statistics, Working Papers, World Economic Outlook. Pieejams: http://www.imf.org/external/index.htm.
2. Financial Times. England based finance newspaper. London: The Financial Times Ltd. Pieejams: http://www.ft.com/home/europe.
3. The Economist. London: Economist Newspaper Ltd. Pieejams: http://www.economist.com/?sa_campaign=econsubs/europe/subspage/imglink
4. iFinanses – žurnāls par nodokļiem, grāmatvedību, darba un komerctiesībām, Rīga: iŽurnāli. Pieejams: http://ifinanses.lv
5. LR tiesību aktu mājaslapa. Pieejams: http:// www.likumi.lv
6. Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapa. Pieejams: http://www.vid.gov.lv
7. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājaslapa. Pieejams: https://www.vsaa.gov.lv/lv