Code du cours Ekon3130

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe80

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant48

Date de l'approbation du cours29.10.2020

Auteur du cours

author

Sandija Zēverte-Rivža

Manuels

1. Chaffey D. Digital marketing. 6th Edition. US: Pearson, 2015. 728 p.
2. Praude V., Šalkovska J. Integrētā mārketinga komunikācija 1. grāmata. Rīga: Burtene, 2015. 464 lpp.
3. Praude V., Šalkovska J. Integrētā mārketinga komunikācija 2. grāmata. Rīga: Burtene, 2015. 404 lpp.
4. Praude V., Šalkovska J. Satura mārketings internetā. Rīga, Burtene, 2018, 256 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Atherton J. Social Media Strategy: A Practical Guide to Social Media Marketing and Customer Engagement. London: Kogan Page, 2019. 272 p.
2. Kērkpatriks D. Facebook efekts. Rīga: Zvaigzne ABC, 2012. 404 lpp.
3. Lambert J., Digital storytelling: capturing lives, creating community. London: Routledge, 2013. 206 p.
4. Rožukalne A. Kas? Kur? Kāda? Mūsdienu mediju auditorija. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2011. 351 lpp.
5. Skots D.M. Jaunie mārketinga un sabiedrisko attiecību likumi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 294 lpp.
6. Šmits E. Jaunais digitālais laikmets. Rīga: Zvaigzne ABC, 2017. 399 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. College Textbook for Digital Marketing and Social Media. Pieejams: https://ondigitalmarketing.com/learn/odm/
2. Marketing Dive. Pieejams: https://www.marketingdive.com/
3. Marketing Tech. Pieejams: https://marketingtechnews.net/
4. Latvijas Mārketinga profesionāļu asociācija. Pieejams: https://lmpa.lv/
5. The Economic Times. Pieejams: https://economictimes.indiatimes.com/topic/Digital-marketing