Kurs-Code Ekon3130

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)29.10.2020

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Sandija Zēverte-Rivža

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Chaffey D. Digital marketing. 6th Edition. US: Pearson, 2015. 728 p.
2. Praude V., Šalkovska J. Integrētā mārketinga komunikācija 1. grāmata. Rīga: Burtene, 2015. 464 lpp.
3. Praude V., Šalkovska J. Integrētā mārketinga komunikācija 2. grāmata. Rīga: Burtene, 2015. 404 lpp.
4. Praude V., Šalkovska J. Satura mārketings internetā. Rīga, Burtene, 2018, 256 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Atherton J. Social Media Strategy: A Practical Guide to Social Media Marketing and Customer Engagement. London: Kogan Page, 2019. 272 p.
2. Kērkpatriks D. Facebook efekts. Rīga: Zvaigzne ABC, 2012. 404 lpp.
3. Lambert J., Digital storytelling: capturing lives, creating community. London: Routledge, 2013. 206 p.
4. Rožukalne A. Kas? Kur? Kāda? Mūsdienu mediju auditorija. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2011. 351 lpp.
5. Skots D.M. Jaunie mārketinga un sabiedrisko attiecību likumi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 294 lpp.
6. Šmits E. Jaunais digitālais laikmets. Rīga: Zvaigzne ABC, 2017. 399 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. College Textbook for Digital Marketing and Social Media. Pieejams: https://ondigitalmarketing.com/learn/odm/
2. Marketing Dive. Pieejams: https://www.marketingdive.com/
3. Marketing Tech. Pieejams: https://marketingtechnews.net/
4. Latvijas Mārketinga profesionāļu asociācija. Pieejams: https://lmpa.lv/
5. The Economic Times. Pieejams: https://economictimes.indiatimes.com/topic/Digital-marketing