Code du cours Ekon3123

Crédits 2.25

La quantité totale d'heures en classe60

Nombre de conferences8

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant36

Date de l'approbation du cours02.02.2016

Auteur du cours

author

Laila Kelmere

Connaissances de base

Ekon1001,

Mate3012,

Manuels

1. Alsiņa R., Marinska K., Bojarenko J. Vadības grāmatvedība: teorija un prakse. Rīga: SIA KIF „Biznesa komplekss”, 2011, 239 lpp. 2. Benze J. Izmaksu uzskaite un pašizmaksas kalkulācija. Auditorfirma “Grāmatvedis”, Rīga 1996, 134 lpp. 3. Pelšs A. Vadības grāmatvedība. KIF Biznesa komplekss, Rīga 2001: 1. daļa – Izmaksu uzskaite un pašizmaksas kalkulācija. 2. daļa – Izmaksu analīze lēmumu pieņemšanai. 4. Forands I. Viesnīcas menedžments. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2011, 230 lpp. 5. Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumi Nr. 775 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”. Stājas spēkā: 01.01.2016. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/278844-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likuma-piemerosanas-noteikumi 6. Jiambalvo J. Managerial Accounting: International Student Version. Hoboken: John Wiley & Sons. Inc., 2010. 572 p.

Ouvrages supplémentaires

1. Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums. Pieņemts: 22.10.2015. Stājas spēkā: 01.01.2016. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/277779-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums
2. Garrison Ray H. Managerial accounting : concepts for planning, control, decision making (6th ed.). Homewood(IL); Boston (MA): Irwin, 1991. 810 p.
3. Horngren C.T., Sundem G.I. Introduction to Management Accounting (7th ed.). USA: Prentice Hall, 2002. 762 p

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. 2005- ISSN 14075709
2. iFinanses. Rīga: Izdevniecība iŽurnāli. ISSN 2255-985X