Code du cours Ekon3108

Crédits 6

La quantité totale d'heures en classe162

Nombre de conferences32

Nombre de travaux pratiques et des séminaires32

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant98

Date de l'approbation du cours13.09.2011

Auteur du cours

author

Gunta Grīnberga-Zālīte

Connaissances de base

Ekon1024,

Manuels

1. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 1. grāmata, 3. izd. Rīga: Burtene, 2011. 522 lpp.
2. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 2. grāmata, 3. izd. Rīga: Burtene, 2011. 348 lpp.

3. Kotler P., Keller K.L. Marketing Management, 14th ed., Pearson Education, 2012. 812p. E-grāmata, pieejama: http://socioline.ru/files/5/283/kotler_keller_-_marketing_management_14th_edition.pdf

Ouvrages supplémentaires

1. Kotler P., Kartajaya H., Setiawan I. Marketing 4.0 Moving from Traditional to Digital, 2016. E-grāmata, pieejama: http://www.ebook777.com/marketing-4-0-moving-traditional-digital/
2. Kotler P., Meller K.L. Marketing Management. Prentice Hall, 2015, 832p.
3. Praude V., Šalkovska J. Satura mārketings internetā, Rīga, Burtene, 2018, 256.lpp.

4. Praude V., Šalkovska J. Integrētā mārketinga komunikācija : reklāma, produktu realizācijas veicināšana, tiešais mārketings, interaktīvais mārketings, sabiedriskās saskarsmes, sponsorēšana, personiskā apkalpošana, izstādes, Rīga, Burtene, 2015, 464. lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. “Dienas Bizness” , nedēļas laikraksts : Latvijas biznesa avīze
2. “Kapitāls”, Rīga: SIA BIG Media, ISSN 1407-2505

3. “The Economist”, London: Economist Newspaper Ltd. ISSN 0013-0613.