Kurs-Code Ekon3108

Kreditpunkte 6

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)162

Vorlesungen (Stundenzahl)32

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge32

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)98

Bestätigt am (Datum)13.09.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Gunta Grīnberga-Zālīte

Vorkenntnisse

Ekon1024,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 1. grāmata, 3. izd. Rīga: Burtene, 2011. 522 lpp.
2. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 2. grāmata, 3. izd. Rīga: Burtene, 2011. 348 lpp.

3. Kotler P., Keller K.L. Marketing Management, 14th ed., Pearson Education, 2012. 812p. E-grāmata, pieejama: http://socioline.ru/files/5/283/kotler_keller_-_marketing_management_14th_edition.pdf

Weiterfuhrende Literatur

1. Kotler P., Kartajaya H., Setiawan I. Marketing 4.0 Moving from Traditional to Digital, 2016. E-grāmata, pieejama: http://www.ebook777.com/marketing-4-0-moving-traditional-digital/
2. Kotler P., Meller K.L. Marketing Management. Prentice Hall, 2015, 832p.
3. Praude V., Šalkovska J. Satura mārketings internetā, Rīga, Burtene, 2018, 256.lpp.

4. Praude V., Šalkovska J. Integrētā mārketinga komunikācija : reklāma, produktu realizācijas veicināšana, tiešais mārketings, interaktīvais mārketings, sabiedriskās saskarsmes, sponsorēšana, personiskā apkalpošana, izstādes, Rīga, Burtene, 2015, 464. lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. “Dienas Bizness” , nedēļas laikraksts : Latvijas biznesa avīze
2. “Kapitāls”, Rīga: SIA BIG Media, ISSN 1407-2505

3. “The Economist”, London: Economist Newspaper Ltd. ISSN 0013-0613.