Kurs-Code Ekon3084

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49

Bestätigt am (Datum)08.11.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Lelde Petko

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Bikse V. Makroekonomika. Liepāja: LiePa, 2015., 269 lpp
2. Nešpors V. Mikroekonomikas teorijas pamati. Rīga, RTU, 2015., 244 lpp
3. Škapars R. Mikroekonomika (loģiskās shēmas). R.: 2008. 372.lpp
4. Popescu G. Macroeconomics. New York : Addleton Academic Publishers. 2013.- 226 p.

5. Fine B., Microeconomics : A Critical Companion. London : Pluto Press. 2016.- 164 p.

Weiterfuhrende Literatur

1. Lībermanis G. Makroekonomikas pamatrādītāji. Rīga: SIA Jumis, 2007., 182 lpp.
2. Gods U. Mikroekonomika. Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2008., 430 lpp.
3. Wang S. Microeconomics Theory. Singapore : Springer Verlag, 2018, 461 p.
4. Williamson, Stephen D. Macroeconomics. Harlow, England : Pearson, 2018.- 731 p.
5. Dutta S. Introductory Economics (micro and Macro). New Delhi : New Age International. 2006.- 237 p.

6. Dutta S. Introductory Economics (micro and Macro). New Delhi : New Age International. 2006.- 237 p.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.
2. Forbes. Rīga: SK Media. ISSN 1691-6018

3. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505.