Код курса Ekon3084

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса08.11.2011

Разработчик курса

author

Lelde Petko

Учебная литературa

1. Bikse V. Makroekonomika. Liepāja: LiePa, 2015., 269 lpp
2. Nešpors V. Mikroekonomikas teorijas pamati. Rīga, RTU, 2015., 244 lpp
3. Škapars R. Mikroekonomika (loģiskās shēmas). R.: 2008. 372.lpp
4. Popescu G. Macroeconomics. New York : Addleton Academic Publishers. 2013.- 226 p.

5. Fine B., Microeconomics : A Critical Companion. London : Pluto Press. 2016.- 164 p.

Дополнительная литература

1. Lībermanis G. Makroekonomikas pamatrādītāji. Rīga: SIA Jumis, 2007., 182 lpp.
2. Gods U. Mikroekonomika. Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2008., 430 lpp.
3. Wang S. Microeconomics Theory. Singapore : Springer Verlag, 2018, 461 p.
4. Williamson, Stephen D. Macroeconomics. Harlow, England : Pearson, 2018.- 731 p.
5. Dutta S. Introductory Economics (micro and Macro). New Delhi : New Age International. 2006.- 237 p.

6. Dutta S. Introductory Economics (micro and Macro). New Delhi : New Age International. 2006.- 237 p.

Периодика и другие источники информации

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.
2. Forbes. Rīga: SK Media. ISSN 1691-6018

3. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505.