Kurs-Code Ekon3080

Kreditpunkte 4.50

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Vorlesungen (Stundenzahl)24

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge24

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)72

Bestätigt am (Datum)19.11.2019

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Arnis Lēnerts

Vorkenntnisse

Ekon2122,

Ekon3115,

Ersetzte Kurs

EkonB010 [GEKOB010]

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 1. grāmata, 3. izd. Rīga: Burtene, 2011. 522 lpp.
2. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 2. grāmata, 3. izd. Rīga: Burtene, 2011. 348 lpp.

3. Chase C. W. Next Generation Demand Management: People, Process, Analytics, and Technology. E-book. John Wiley and Sons Ltd, 2016. 288 p.

Weiterfuhrende Literatur

1. Patens D. Kā veidot mārketingu. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 264 lpp.
2. Vestvuds Dž. Kā rakstīt mārketinga plānu. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. 128 lpp.

3. Geipele I., Fedotova K. Stratēģiskie pārvaldības lēmumi: preces izplatīšana tirgū; mārketinga loģistika; merčendaizings: Mācību grāmata. Rīga: RTU, 2007. 181 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Latvijas makroekonomiskais apskats. Rīga: LR Ekonomikas ministrija.
2. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505.

3. International Journal of Market Research. www.journals.sagepub.com