Код курса Ekon3080

Кредитные пункты 4.50

Общее количество часов120

Kоличество часов лекций24

Kоличество часов семинаров и практических занятий24

Количество часов самостоятельной работы студента72

Дата утвеждения курса19.11.2019

Разработчик курса

author

Arnis Lēnerts

Предварительные знания

Ekon2122,

Ekon3115,

Предыдущая версия курса

EkonB010 [GEKOB010]

Учебная литературa

1. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 1. grāmata, 3. izd. Rīga: Burtene, 2011. 522 lpp.
2. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 2. grāmata, 3. izd. Rīga: Burtene, 2011. 348 lpp.

3. Chase C. W. Next Generation Demand Management: People, Process, Analytics, and Technology. E-book. John Wiley and Sons Ltd, 2016. 288 p.

Дополнительная литература

1. Patens D. Kā veidot mārketingu. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 264 lpp.
2. Vestvuds Dž. Kā rakstīt mārketinga plānu. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. 128 lpp.

3. Geipele I., Fedotova K. Stratēģiskie pārvaldības lēmumi: preces izplatīšana tirgū; mārketinga loģistika; merčendaizings: Mācību grāmata. Rīga: RTU, 2007. 181 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Latvijas makroekonomiskais apskats. Rīga: LR Ekonomikas ministrija.
2. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505.

3. International Journal of Market Research. www.journals.sagepub.com